OFERTA

Działalność upowszechnieniowa:
 • Prelekcje, szkolenia, wykłady dla pszczelarzy
 • Zielone lekcje w pasiece dla uczniów i studentów
 • Wykłady  dla „nie pszczelarzy”
 • Wkłady/szkolenia dla rolników (np: Ochrona roślin bezpieczna dla owadów zapylających, Wpływ obecności pszczół na plonowanie upraw, Konsekwencje wytruć pszczół, a wymogi wzajemnej zgodności tzw. cross-compilance i inne).
 • Pokazy miodobrania dla dzieci i dorosłych
 • Warsztaty dla początkujących hobbystów-pszczelarzy
 • Szkolenia i warsztaty miodosytnicze 
 • Szkolenia melisoenologiczne z degustacją miodów pitnych lub piw miodowych oraz piw słodowych z miodem
 • Szkolenia sensoryczne z degustacją naturalnych miodów pszczelich
 • Miodowe eventy dla firm z degustacją miodów pitnych lub naturalnych miodów pszczelich
 • Szkolenia indywidualne w pasiece osoby zainteresowanej np.: technologią miodosyczniczą, produkcją piw miodowych, eko-zwalczaniem warozy i doskonaleniem gosp. pasiecznej
Usługi doradcze:
 • Porady z zakresu gospodarki wędrownej w pasiekach o różnej strukturze
 • Optymalizacja wykorzystania bazy pożytkowej w Województwie Kujawsko-Pomorskim i centralnej Polsce.
 • Nowoczesne technologie pasieczne – sprzęt, wyposażenie, zastosowanie
 • Metody zimowania rodzin pszczelich
 • Dostosowanie gospodarki pasiecznej do warunków pasiek stacjonarnych
 • Wymogi weterynaryjno-sanitarne dla pasiek i pszczelarzy
 • Metody pozyskiwania i konserwacji poszczególnych produktów pszczelich
 • Podstawy ekonomiki w pszczelarstwie
 • Monitoring porażenia przez warozę i ekologiczne metody jej zwalczania
 • Test higieniczny w praktyce pasiecznej i ocena higieniczności rodzin pszczelich

Usługi rolnicze :
 • Zapylanie upraw polowych 
 • Obliczanie optymalnej obsady na plantacjach nasiennych ziół i innych roślin uprawnych
 • Pośrednictwo w nawiązywaniu kontaktów i współpracy rolnik - pszczelarz, pszczelarz - rolnik